Můžeme instalovat u nás v domě kamery? Otázka se kterou se u zákazníků z řad správců bytových domů setkávám nejčastěji. Odpověď je nasnadě. Samozřejmě, že můžete, ale je třeba splnit několik podmínek a pravidel.

Souhlas dotčených subjektů
Pokud se chystáte umístit kamery do společných prostor (vstupní aula apod.) je předpoklad, že tuto podmínku splníte hlasováním majitelů či družstevníků již při hlasování o záměru pořídit kamerový systém, kdy bude hlasovat nadpoloviční většina majitelů pro návrh (pokud není ve stanovách stanoveno jinak).
Souhlas ostatních dotčených osob (návštěv, nájemníků atd.) není nutný, nicméně je třeba tuto skutečnost uvést do registrace pro ÚOOÚ a vhodným způsobem návštěvníky informovat, že vstupují do monitorovaných prostor.

Zabezpečení záznamů
Úložiště záznamů musí být odděleno od nahrávacího zařízení a zároveň náležitě zabezpečeno. A to jak přístupovými údaji, tak i fyzicky, aby nebylo možné médium ani jeho obsah zcizit.
Umístit webkameru s nahráváním na SD kartu do hlavního vchodu? Neexistuje.

Registrace ÚOOÚ
Spuštěním provozu kamerového systému se záznamem se stáváte “zpracovatelem osobních údajů”. Máte tedy povinnost se před spuštěním systému zapsat do registru Úřadu pro ochranu osobních údajů.  Registrovat se lze přímo pomocí formuláře na webu ÚOOÚ, kde je třeba vyplnit podrobnosti a technické parametry provozovaného kamerového systému.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.